O projekcie

Szkoła Zielonych Liderów to projekt Stowarzyszenia Centrum Promocji Ekorozwoju, którego celem jest kształcenie Zielonych Liderów, czyli osób, które będą wdrażały zasady zrównoważonego rozwoju w swoim otoczeniu.

Głównymi elementami projektu są:

Podczas szkoleń uczestnicy dowiadują się czym jest zrównoważony rozwój, oraz dlaczego i jak powinien być wdrażany. Szczególnie pomocna w tym okazuje się sesja case study – czyli prezentacja przedsięwzięć na rzecz zrównoważonego rozwoju z Poznania, Polski i Świata przez działaczy organizacji pozarządowych.

Oprócz samej wiedzy teoretycznej uczestnicy odbywają warsztaty umiejętności interpersonalnych oraz warsztaty z zarządzania projektem, dzięki którym dowidują się m.in. jak zarządzać zespołem i komunikować się ludźmi oraz jak planować i realizować swoje własne przedsięwzięcia w oparciu o techniki zarządzania projektem.

Pod koniec uczestnicy opracowują własne projekty, a przy ich realizacji otrzymają wsparcie w postaci doradztwa - mentoringu w ramach Inkubatora Ekopomysłów. Mają również odbycia staży w organizacjach pozarządowych - Centrum Promocji Ekorozwoju oraz partnerów.

Udział w projekcie jest bezpłatny, organizatorzy zapewniają materiały szkoleniowe oraz wyżywienie, na zakończenie uczestnicy otrzymują certyfikaty. Do udziału w Szkole Zielonych Liderów mogą zgłaszać się wszyscy, głównym kryterium wyboru uczestników jest motywacja do działań na rzecz wdrażania zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska w swoim środowisku lokalnym. Projekt jest atrakcyjny zarówno dla osób początkujących w tematyce zrównoważonego rozwoju, jak i już doświadczonych, każdy znajdzie coś dla siebie.

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Konkursu Małych Grantów 2010 Fundacji Sendzimira.

Partnerzy

Dofinansowanie w ramach konkursu Małych Grantów 2010 Fundacji Sendzimira